Hội Trường Sơn huyện Kim Bảng - Hà Nam hoàn thành tổ chức Đại hội cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 06:32 12/10/2020 Lượt xem: 87
HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN KIM BẢNG – HÀ NAM
HOÀN THÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CẤP XÃ, THỊ TRẤN
NHIỆM KỲ 2020-2025

 

 
         Được sự cho phép của UBND và Phòng Nội vụ huyện Kim bảng,Tinh Hà Nam, Hội Trường Sơn 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện chỉ trong 25 ngày đã tổ chức xong và thành công tốt đẹp Đại hội lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Các Đại hội đã chọn lựa bầu ra đội ngũ BCH có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết để thực thi phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ.
         Đại hôi các xã, thị trân của huyện thành công là kết quả của sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND,UBND, ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; lòng tâm huyêt của cán bộ, hội viên toàn huyện đối với sự phát triển của hội trong hoạt động "Nghĩa tình TS", trong phát huy truyền thống và thắp sáng "Hào khí Trường Sơn ", trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương ...

Tạ Thị Hoán
 

 

tin tức liên quan
test 123