Chùm thơ của Dương Thành Thái - Hội viên Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng

11/01/2016 - 461 lượt xem

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA DƯƠNG THÀNH THÁI HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN LÂM ĐỒNG “ Xăm bai!” “ Xăm bai” chào các bạn Lào Chung tình hữu nghị - ngàn sau vững bền Anh em chung một đường biên Chăm pha - ...