Hồ Văn Chi - Họa " Nghiệp Đường Thi " Của Ái Khanh

24/03/2016 - 444 lượt xem

HỒ VĂN CHI HỌA NGHIỆP ĐƯỜNG THI CỦA AÍ KHANH Bài xướng: NGHIỆP ĐƯỜNG THI Ái Khanh, Đà Nẵng Lỡ trót đa mang thể luật Đường Nợ nần duyên nghiệp kiếp văn chương Đôi bờ thực luận còn l...