"Thăm lại rừng Khuôn Mánh" - Thơ: Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 09:55 12/08/2021 Lượt xem: 52
THĂM LẠI RỪNG KHUÔN MÁNH

Thăm lại rừng Khuôn Mánh
Người Chiến sỹ áo chàm
Nơi quê hương cách mạng
Thành lập Cứu quốc quân.
Thuộc cứ địa Bắc Sơn
Những ngày đầu khởi nghĩa
Nằm trong căn cứ địa
Xã Tràng Xá Võ Nhai
Đoàn Cứu quốc quân hai
Được sinh ra từ đấy
Rồi lớn lên trông thấy
Quân đội ta Anh hùng
Nơi chiến khu lẫy lừng
Ghi nhận Rừng Khuôn Mánh
Cuộc kháng chiến thần thánh
Lẫy lừng trận Điện Biên.
Rừng Khuôn Mánh nối liền
Chiến khu xưa cách mạng
Trải qua bao năm tháng
Quân đội ta vững vàng.

 
Lưu Sỹ Mùi
( Tỉnh Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên)

tin tức liên quan