Nỗi buồn mùa dịch - Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 08:50 17/08/2021 Lượt xem: 75
NỖI BUỒN MÙA DỊCH

Hà Đỗ Tú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


Than ôi! Chỉ biết lặng kêu trời
Dịch bệnh lan tràn ở khắp nơi
Tổ quốc hao tâm tìm kế chặn
Dân tình gắng sức thực hành thôi
Vừa qua tỉnh Bắc* làm như vậy
Một tháng tin theo hiệu quả rồi
Vất vả khoanh vùng ba tại chỗ
Giờ đây ổn định thật không tồi.

* (Bắc Ninh - Bắc Giang)
tin tức liên quan