"Trên bảo dưới nghe" - Thơ mùa Covid của rần Thanh Tịnh

Ngày đăng: 11:54 01/09/2021 Lượt xem: 116
--------------------------------------------------------------------

TRÊN BẢO DƯỚI NGHE

Tới “điểm nóng “Thanh Xuân Trung
Chống dịch như thế thì bung đúng rồi
“Sở chỉ huy “ chẳng ai ngồi
Đánh giặc như thế thì thôi cạn lời
Thảo nào dịch lây khắp nơi
Trên nóng dưới lạnh lạ đời vậy a
“Quy chế “nay chửa ban ra
Cuộc chiến COVID vậy mà hai năm
Chắc là nhân sự chọn nhầm
Cho nên tâm thiếu và tầm cũng không
Chống dịch lạ rứa mấy ông ?
Trên hét như vậy dưới không mần à ?
Nếu vì ích nước lợi nhà
Đừng ỳ ra thế mới là Thanh Xuân !
Nếu vì cuộc sống muôn dân
Mong cụ nhúc nhích tinh thần cao cho

 

Trần Thanh Tịnh
Hội viên Đường ống Xăng dầu Trường Sơn tại Hà Nội

 
tin tức liên quan