"Số phận" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 08:07 12/10/2021 Lượt xem: 72
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

SỐ PHẬN ?
 
Người đàn bà khi ngả vào số phận
Như một phần chấp nhận chuyện hên thua
Vá cho lành những vết khuyết không ưa
Khiêm nhường lắm những dư thừa vật chất.
 
Họ cân đong những thói đời được mất
Nhận về mình nhiều nhất cái cho đi
Sống đơn sơ gói trọn một chữ vì
Mà cuộc sống có khi còn vất vưởng.
 
Bởi những đấng đàn ông lười gia trưởng
Tự cho mình được hưởng những đam mê
Đàn đúm, rong chơi, cờ bạc, rượu chè
Ngàn vạn chuyện khó nghe đàn bà nhận.
 
Đời làm ngơ gọi đó là số phận
Ngã vào rồi được mất đổ cho ai
Nhắm mắt đưa chân những tháng năm dài
Kẻ sung sướng người lạc loài ngậm đắng !

 
11/10/2021
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng
tin tức liên quan