"Đêm Trường Sơn - Thơ: Trần Nhượng

Ngày đăng: 08:58 15/09/2022 Lượt xem: 390
ĐÊM TRƯỜNG SƠN
(Kỷ niệm 50 năm trước ở Trường Sơn)
 
Bãi khách sương chiều lác đác rơi
Tăng che võng lắc ngả nghiêng trời
Nghe làn suối mát ru vời vợi
Ngắm sợi trăng vàng lọt thảnh thơi
Khắc khoải tàn canh gà gáy nối
Lơ mơ trở giấc bạn lay mời
Buông mình lúi húi gom đồ vội
Hối hả lên đường bước chẳng ngơi.Trần Nhượng
Nguyên CCB Binh Trạm 16.
(Thành viên Trang thơ:Những vần thơ và người lính)


tin tức liên quan