"Em là cô gái mở đường" - Thơ: Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 10:45 17/02/2023 Lượt xem: 147
EM LÀ CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG
 
Từ Khe rát Quảng Bình
Vào Khe sanh Quảng trị
Tây Trường Sơn hùng vĩ
Em cô gái mở đường
 
Tiếng hát nghe thân thương
Cô mở đường năm ấy
Đường thông xe là vậy
Có em canh giữ đường
 
Xe chở gạo chiến trường
Giúp nuôi quân mạnh khỏe
Chiến công ròn rã nhé
Có em cô mở đường
 
Giờ đây về hậu phương
Tham gia sinh hoạt hội
Nữ Trường sơn vang dội
Tiếng hát cô mở đường.

 

Lưu Sỹ Mùi
( tỉnh hội TS Thái Nguyên)


tin tức liên quan