"Thăm khu tưởng niệm Đại Thi hào Nguyễn Du" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 06:47 03/09/2023 Lượt xem: 93
---------------------------------------------

THĂM KHU TƯỞNG NIỆM
ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU.

 
Say Kiều từ thuở đưa nôi
Sương sương mái tóc, lần hồi về đây
Cao xanh trời đã vén mây
Đồng thơm hương lúa, ngô sây bắp vàng
Tre xanh ôm lấy ngõ làng
Phi lao ru gió, nắng tràn bóng trưa.
 
Ghé vào kính viếng "Người Xưa"
Mồ - ai hương khói cũng vừa ngơi tay
Thi Nhân nằm lại đất này
Cõi thiên thu, mấy vạn ngày gió sương
Những từ treo Ấn, hồi hương
Bể dâu nhân thế, đã tường tận tâm
Ai người tri kỷ, tri âm
Sai nha, vô lại, thú cầm những ai
Lời quê chắp nhặt rông dài
Đã thành thiên sử, thiên tài - Hồn quê.
 
Chuyện tình nhắm mắt còn ê
Dương gian còn lắm tái tê, u phiền
Thương Kiều khóc nỗi Đạm Tiên
Giọt rơi nhỏ xuống bạc đen phận mình
Chạnh lòng đứt nối, chàng Kim
Tình em, duyên chị, nổi chìm xót xa
"Đau đớn thay, phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh, cũng là lời chung" (1)
Thương chàng Kim, phận đàn ông
"Vì cam nên quýt đèo bòng" vương tơ
Tiếng lòng vò xé hồn thơ
Khúc ân, khúc oán, bao giờ thôi ngân.
 
Một trời Non Nước Nghi Xuân
Trưa nồm phảng phất, bần thần lòng con
Núi Hồng mây đã về non (2)
Giang Đình xao sóng vỗ mòn tháng năm.
 
Chúng con về trễ ngày Rằm
Khói hương có muộn, nhưng Tâm xin thành.


-----------------------------------------------

(1) Truyện Kiều - Nguyễn Du
(2) Núi Hồng Lĩnh và bến Giang Đinh, xứ quê của Cụ Nguyễn Du ở huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

 
CCB Phạm Minh Tâm

 
tin tức liên quan