Thơ : Mừng Xuân

Ngày đăng: 10:34 09/02/2024 Lượt xem: 47
        Mừng xuân 
 CCB Vũ Duy Thân (Hà Nội)
 
Hoa Đào năm mới sáng vừng Đông
Chào đón ngàn năm mở đất Rồng
Ngõ trước sao vàng năm cánh vẫy
Hạnh ngoài năm sắc mấy từng không
Hương nồng năm cửa ô xòe rộng
Bay vượt mười năm sắc mới hồng
Dặm  sáng nhớ năm Rồng lửa chiến
Phần
mừng năm hội đón Thăng Long
                                             VDT
 
 

tin tức liên quan