Chùm thơ: Văn nghệ chào mừng - Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 04:06 23/02/2024 Lượt xem: 36
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG.

Chúng tôi tập văn nghệ
Để hội diễn chào mừng
Các hoạt động tưng bừng
Chào mừng ngày truyền thống.
Các bài ca bay bổng
Mang âm hưởng Trường Sơn
Những chiến sỹ Trường sơn
Đang say sưa tái hiện.
Nhớ lại năm kháng chiến.
Ta xung kích mở đường
Cho xe ra chiến trường
“ Tiểu đội xe không kính”.
Văn nghệ của người lính
Nay tuổi ngoài bấy mươi
Không thuộc lời chỉ cười
Thế là vui Văn nghệ.
 
   
 LÀM GƯƠNG

Ông tôi là doanh nhân
Hội Trường Sơn của tỉnh.
Ông tôi đang dự tính
Sản xuất tăng gấp đôi.
Ông mở rộng chăn nuôi
Hướng dẫn cùng con cháu
Nuôi thêm đàn dê núi
Cho thu nhập tăng thêm
Ông tôi đã ghi tên
Giúp cho hội đổi mới
Những việc làm tiến tới
Kỷ niệm Ngày mở đường. (*)
Ông tôi đã làm gương
Cho anh em đồng chí
Tuổi cao không hề nghỉ
Xây dựng Hội Trường Sơn.

(*) Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Trường sơn- Đường Hồ Chí Minh.
 

GẮN BIỂN NGHĨA TÌNH 

Một việc làm ý nghĩa
Của Hội Trường sơn ta
Là gắn biển Doanh nhân
Biển « Nghĩa tình đồng đội”(*)
Ai đến đây sớm tối
Được đón tiếp nhiệt tình
Lịch sự và văn minh
Thật nghĩa tình đồng chí.
Mọi người đều hoan hỷ
Việc làm này giúp nhau
Liên kết để làm giàu
Cho gia đình chính đáng.
Có Nhà hàng, ngày tháng
Có doanh thu rất cao
Vì đồng đội đã vào
Ủng hộ nhau phát triển.

(*) Việc gắn biển Nhà hàng “Nghĩa tình đồng đội” được Hội Trường Sơn tình Thái
Nguyên thực hiện nhiều năm nay có kết quả khá cao. Mô hình này được nhiều Hội cơ sở
và CLB Doanh nhân ủng hộ. Phong trào này đã và đang phát triển tốt.

             Lưu Sỹ Mùi 
Hội Viên Hội VHNT Trường Sơn – Thái Nguyên


tin tức liên quan