"Tiếng lòng từ một chuyến đi" - Phạm Đức Toàn

Ngày đăng: 11:26 10/04/2024 Lượt xem: 122
TIẾNG LÒNG TỪ MỘT CHUYẾN ĐI
 
       Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên BCH Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định, Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Xuân Trường vừa có chuyến dẫn đầu đoàn Hội Trường Sơn huyện Xuân Trường về thăm lại chiến trường xưa … Từ trái tim người lính cựu cùng với cảm xúc của mình, đồng chí Phạm Đức Toàn đã viết:
 
VỚI DÂN TỘC.
Không nỗi nhục nào bằng dân tôc mất nước.
VỚI GIA ĐINH
Không nỗi đău nào bằng các gia đình mất người thân.
VỚI ĐỒNG ĐỘI
Không nỗi buồn nào bằng các hàng mô không tên nằm thẳng hàng trong Nghĩa trang Liệt sỹ.

 

Và đây – Bên ngôi mộ của một Liệt sỹ chưa xác định được thông tin đồng chí Phạm Đức Toàn đã “tâm sự” với người nằm dưới mộ rằng:
 
Dù ai tranh bá đồ vương.
Vì dân bạn gửi nắm xương nơi này.
Đất nước đôc lập hôm nay.
Đời lính đánh đổi bao ngày mắu xương.
Hôm nay viếng bạn tuần hương.
Vẫn còn áo lính vấn vương một thời.

tin tức liên quan