Nhớ con đường huyền thoại - Thơ: Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 06:52 27/05/2024 Lượt xem: 39
NHỚ CON ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI
 
Đã bao lần tôi muốn
Được trở lại Trường Sơn 
Đặt chân lên con đường 
Đã đi vào huyền thoại
 
Nay đường còn phát triển
Đẹp hơn thuở xuân thì
Giữa Trường Sơn hùng vĩ
Đường mòn Hồ Chí Minh
 
Đường xuyên núi qua sình
Rừng chở che Bộ đội
Bao lần bom Mỹ dội
Vẫn bám trụ kiên cường
 
Đường nối dài yêu thương
Nối hậu phương tiền tuyến
Hàng triệu người cống hiến
Từng xẻ dọc Trường Sơn
 
Ngày đầu ta mở đường
Bước chân đi không dấu
Nói ra hiệu bằng tay
Nấu ăn không có khói
 
Từ ngày tiền tuyến gọi
Đã sáu nhăm năm rồi
Con đường thuở chúng tôi
Nay đã là huyền thoại
 
Muôn đời sau nhớ mãi
Đường mòn Hồ Chí Minh...

              Hà Đỗ Tú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
tin tức liên quan