Sốt này nhớ sốt Trường Sơn - Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 10:22 06/09/2017 Lượt xem: 468
            SỐT NÀY NHỚ SỐT TRƯỜNG SƠN
 

Hà Đỗ Tú
ĐT: 0169.452.8950.
Hội viên Hội VHNTTS.
 
Sốt chi sốt giật đùng đùng
                   Phải chăng nhắc lại sốt rừng năm xưa?
              Sốt cao bốn mốt độ C
                   Bao chăn đồng đội lao về chống run
                             Người tiêm thuốc mấy người ôm
                   Tình thương đồng đội đổ dồn nơi ta
                             Đợi khi cơn sốt đi qua
                   Canh chua môn thục làm ta mát lòng
                             Trường Sơn sốt rét đã từng
                   Bây giờ sốt lại đau lòng vợ con
                             Chăn điện đắp, vợ nằm ôm
                   Ba chín độ chín vợ rên cùng mình
                             Nhớ ngày cuộc sống mưu sinh
                   Bên nhau mình vẫn ôm mình đấy thôi
                             Trường Sơn sốt rét tại trời
                   Bây giờ sốt lại bởi thời tiết thôi.
 
Ngày 22 tháng 8 năm 2017.
 
tin tức liên quan