" Xuân về trên Tây Nguyên" - Thơ Lê Hải Nam Hội Trường Sơn Thanh Hóa

Ngày đăng: 05:43 10/05/2018 Lượt xem: 254
XUÂN VÊ TRÊN TÂY NGUYÊN
 
Lê Hải Nam
Hội Trường Sơn Thanh Hóa
Nguyên chiến sỹ Sư đoàn 470  Bộ đội Trường Sơn

 
Xuân về trên Tây Nguyên
Nở trắng rừng muôn hoa.
Nghe tiếng hát vang xa.
Tiếng  kồng vang lèn đá .
Tiếng kồng nghe vang vang.
Kià  bóng ai thấp thoáng bên đồi.
Chú  voi làng.
                     Đi phía sau cô gái  bản làng.
Hỡi cô nàng.
                   Chân bước nhẹ nhàng .
Mau cùng anh.
                     Ta đi xuống núi.
Ta vào hội kồng chiêng .
Tây Nguyên mến yêu của ta.
Giờ nở  rộ muôn hoa.
Bản làng vang câu ca.
Cuộc sống mới thanh bình.
Ta người  Ê đê .
                     Cùng Thái, Thổ,  Kinh, Mường .
Cùng người Chăm.
                    Ta xây đời đổi mới.
Tràn niềm tin.
                    Lòng vui phơi phới .
Ơn Đảng , Bác đời đời .

 
Nhân chuyến thăm chiến trường xưa.
Tháng 3 năm 2018

tin tức liên quan