Bài thơ gửi bạn của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 07:11 11/05/2018 Lượt xem: 216
                       Bài thơ gửi bạn
                  
Mày về mày có nhớ tao
Nhớ ngày sống ở đất Lào này không
Nhớ ngày khiêng đá lấp sông
Nhớ đêm tiếng súng phòng không nổ giòn
Cái hôm trận địa bị bom
Hai thằng tưởng đã dính đòn hôm nay
                        
Mày về có nhớ không mày
Bữa ăn chỉ có tàu bay rau rừng
Hai thằng vẫn cứ còng lưng
Kéo đất, hất đá mở đường thông xe
 
Mày về có nhớ Tà - Lê…
Nhớ Phu – La – Nhích, ôi, nghe rợn người
Ngày đêm thằng O.V.1O
Gọi phản lực đến giết người, đốt xe
 
Mày về ngoài ấy có nghe
Lam Sơn, Mỹ Ngụy đi về cõi âm…
Mày về Trường học Hậu cần
Tao vẫn chiến đấu ở ngầm C đây
Lá thư tao viết gửi mày
Bạn trong chiến đấu bao ngày nhớ ghi.
 
 
                       Trường Sơn mùa mưa 1971- Bắc Ninh T4/2018                                       
                                          
              
                                          Nguyễn Đình Sinh                                              
                                                                                   
                                             (Hội VHNT Trường Sơn. SĐT: 01678851056)
 
tin tức liên quan