Theo gương Bác

Ngày đăng: 01:59 11/05/2018 Lượt xem: 268Theo gương Bác
 

Mũ cát áo nâu thăm lúa lội bùn
Hạn cháy đất Bác cùng dân tát nước
Hình của Bác mấy mươi năm trước
Tỏa sáng hôm nay tỏa sáng mai sau
Theo gương Bác xây đất nước mạnh giàu
Từ việc nhỏ đến quốc gia đại sự
Học tập Bác đâu giáo điều câu chữ
Đã nói là làm vì nghĩa cử vì dân 
 
                         


 
                                          Lê Ba

(Hội Luật gia Gia Bình- Bắc Ninh.
Hội viên VHNT Trường Sơn)
tin tức liên quan