" Chiều Hà Nội" - Thơ Hoàng Bạch Nga - Đà Nẵng

Ngày đăng: 06:14 07/07/2018 Lượt xem: 324
CHIỀU HÀ NỘI
(Hoạ thơ Việt Tuấn)
***
Em về Hà Nội một chiều thu
Sương nhẹ dăng dăng chút bụi mù
Ghế đá Hồ Tây chừng vắng bạn
Sân ga Hàng Cỏ rộn còi u
Ngọc Sơn rùa cụ lim dim ngủ
Phố Huế đèn đường tỏ lại lu !
Cảnh cũ tình xưa chiều lãng đãng
Níu hồn lữ khách một lời ru !

 

Hoàng Bạch Nga - Đà Nẵng

tin tức liên quan