" Tình hữu nghị Việt - Nga" - Thơ Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 06:43 08/09/2018 Lượt xem: 489
TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT - NGA

Hai lá quốc kì thật tươi màu
Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau
Hai nụ cười tươi nhìn phía trước
Hai nước thắm tình mãi đậm sâu

Dẫu cho cách trở hai phương trời 
Tấm lòng nghĩa cử chẳng hề ngơi
Vượt qua thử thách cùng hướng tới
Mối tình hữu nghị mãi xanh tươi

Nước Nga quê hương của Lê nin
Ngày nay vững vàng có Pu tin
Dù bao gian khó còn phía trước
Cùng nhau tiến bước sáng niềm tin.

 
Hoàng Kiền

tin tức liên quan