Tây Hồ-Truyền thuyết "Tống Thành"

Ngày đăng: 04:48 19/09/2018 Lượt xem: 603
  Truyền thuyết  "Tống Thành"
                 (Tây Hồ- Hàng Châu)

                            Thơ: Vũ Trình Tường
 

Tây Hồ thu chớm, nắng vàng hanh         
“Lửa phong” chưa thắp, liễu giăng mành    
Bạch nương Cổ Tháp lưu tình hận.                  
Nhạc tướng Linh Từ tạc sử xanh.              
Câu Tiễn nằm gai mưu phục quốc.               
Đông Pha “tuyệt bút” vẽ “hồ tranh”
Hàng Châu cẩm tú nơi trần thế.
Tái hiện ngàn năm chuyện “Tống Thành”.


 
 
Tô Đông Pha là nhà thơ, Thứ Sử Hàng Châu.
Ông có công quy hoạch, tạo tác Tây Hồ thành
thắng cảnh dưới trần gian.
 
Bạch nương (Bạch Xà tinh) bị giam trong Tháp Lôi phong
cùng câu chuyện tình ngang trái với  Hứa Tiên.

 
 
 

 “Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa." (thơ Tế hanh 1956)
 
 Nhạc Phi, danh tướng đời Tống, với bốn chữ
Viết trên lưng “Tận trung báo quốc”
 

 
Trương Nghệ Mưu đã xây dựng show diễn “Tống Thành”
Tái hiện lịch sử Hàng Châu với câu chào:
“Bạn hãy dành ra một ngày, bạn sẽ được một ngàn năm”
tin tức liên quan