Mời họa thơ - Trương Văn Nhi

Ngày đăng: 09:16 25/09/2018 Lượt xem: 430
TRƯƠNG VĂN NHI
      Thơ mời họa
 
      GẪY TAY
 
Bất cẩn trèo cây ngã gẫy tay
Không sao! Gặp hạn thế còn may
Tay chiêu bị gẫy bao đau đớn
Tay phải còn nguyên lắm đọa đầy
Viết báo, cò cò tay mổ mổ
Làm thơ, cạch cạch phím lay lay…
Thương mình, máy tính luôn hòa hợp
Tay gẫy hồn thơ vẫn bổng bay!
 
                                         9/2018
 
 
BÀI HỌA
 
          SẢI CÁNH BAY
 
Ngoại bảy mươi rồi gãy cổ tay,
Nhưng mà vẫn bảo thế là may.
Theo nghề viết báo tâm tròn vẹn,
Chọn nghiệp làm thơ trí đủ đầy.
Mọi chuyện cần lo luôn chắc chắn,
Trăm bề phải giữ chẳng lung lay.
Tuổi cao quyết chí nêu gương sáng,
Như cánh chim bằng sải cánh bay.
 
                                     23/9/2018
                            NGUYỄN VĂN CHỬ
                    (Phường 8, Quận Phú Nhuận. tp. HCM)
 

 
 

tin tức liên quan