Nhớ bạn Trường Sơn - Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 03:59 29/09/2018 Lượt xem: 386
 NHỚ BẠN TRƯỜNG SƠN

(Gửi Đinh Xuân Toản xã Hoằng Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Binh trạm 44 Sư đoàn 471 )
 

Nhớ bạn Trường Sơn gửi tứ thơ
Năm xưa - nhớ đến dạ thẫn thờ
Mong ngày gặp lại tình đồng đội
Khắc khoải lòng ta cứ ngẩn ngơ
Nghẹt nỗi đường xa - lòng luyến nhớ
Cho nên phải đợi - có thời cơ
Đôi khi lỡ hẹn - cùng mong mỏi
Nghĩa bạn - tình ta chẳng nhạt mờ.
 
                       Nguyễn sơn Hải 
   Hội Trường Sơn xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội
 

tin tức liên quan