" Đời có thể quên... Mình chớ quên nhau" - Thơ: Đỗ Thế Hưng (Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính)

Ngày đăng: 06:12 06/10/2018 Lượt xem: 403
ĐỜI CÓ THỂ QUÊN…
MÌNH CHỚ QUÊN NHAU

( Kính tặng Trung đội nữ lái xe trên đường Trường Sơn)

Trung đội nữ lái xe vượt Trường Sơn
Đến hôm nay hỏi ai còn ai mất
Chiến tranh qua rồi, có hay gặp mặt?
Cuộc sống, gia đình.....thuận lợi, khó khăn?

Hãy kể về những ngày ở rừng xanh
Những chuyến xe vượt mưa bom, bão lửa 
Những con đường ngoằn nghèo, đầy hầm hố
Những khi đêm pháo kích bắn liên hồi

Cả thuốc men, lương thực thiếu bạn ơi
Những trang bị cho chị em đâu đủ..
Nhưng sự trung kiên, quyết tâm vượt khó
Đã cùng làm nên huyền thoại Trường Sơn

Và hôm nay đã sáu, bảy mươi hơn
Chỉ muốn gặp nhau “ôn nghèo kể khổ”
Các chị ôm nhau, cầm tay dặn nhỏ:
“ Đời có thể quên.... mình chớ quên nhau”

 
Đỗ Thế Hưng 
(Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính)
 

tin tức liên quan