" Tiếng cười Pháo thủ" - Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh UV BCH Hội Trường Sơn TP Nha Trang - Khánh Hòa

Ngày đăng: 09:22 06/10/2018 Lượt xem: 650
TIẾNG CƯỜI PHÁO THỦ
 (Tặng Trung đoàn pháo phòng không 591 Trường Sơn anh hùng)
 
Có tiếng cười nào trong hơn
TIẾNG CƯỜI ANH PHÁO THỦ
Lội suối băng rừng
Kéo pháo hành quân
Trắng đêm không ngũ
Bụng đói nhớ cơm
Cổ khô đì nước...
Phút dừng chân
Đồng đội cầm tay nhau
Rối rít
Tiếng cười trong 
Như chim hót đón bình minh!
 
Có tiếng cười nào ấm hơn
TIẾNG CƯỜI ANH PHÁO THỦ
Trần lưng đào công sự
Đêm rét... đẫm mồ hôi
Xẻng mòn, tay phồng rộp
Vẫn tiếng cười
Rộn như lửa bếp
Nồng nàn như hơi thơ người thân
Ấm cả căn hầm!
 
Có tiếng cười nào vang hơn
TIẾNG CƯỜI ANH PHÁO THỦ
Kéo pháo vào trận địa
Chỗm chệ ngồi chỉnh hướng, xoay tâm
Đạn lao đi tiếng pháo gầm vang
Đồn thù bốc cháy
Còn đọng lại trong lòng công sự
Là TIẾNG CƯỜI 
                  ANH PHÁO THỦ
                                    Vang vang!
 
Chiến dịch Đường 9 Khe Xanh-1971
Nguyễn Xuân Tuynh
UV BCH Hội Trường Sơn TP Nha Trang - Khánh Hòa

tin tức liên quan