" Vĩnh biệt người đồng chí mẫu mực" - Thơ: Minh Phú - Hải Phòng Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

Ngày đăng: 07:22 09/10/2018 Lượt xem: 615
VĨNH BIỆT NGƯỜI ĐỒNG CHÍ MẪU MỰC
( Kính viếng đồng chí Lưu Ngọc Tiêu -
Nguyên Chủ nhiệm Chính trị sư đoàn 471)


Vĩnh biệt trăm năm vĩnh biệt rồi
Người về cõi nhớ bác Tiêu ơi
Nghĩa tình đồng chí còn lưu mãi
Lịch sử vinh danh vẫn rạng ngời
Đơn vị anh hùng công bác góp
Gia đình hạnh phúc bác chưa ngơi
Chiều qua cáo phó ghi tên bác
Đồng đội đau lòng lắm bác ơi !

 
Minh Phú - Hải Phòng
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471
 
 

tin tức liên quan