" Dùng dằng" - Thơ: Phạm Văn Việt - Thành viên Trang thơ “ Những vần thơ và người lính”

Ngày đăng: 05:11 12/10/2018 Lượt xem: 624
DÙNG DẰNG

Trời vương vạt nắng mỏng hanh vàng
Chẳng muốn đông về giá lạnh sang
Ngán ngẩm mây chiều bay lặng lẽ
Băn khoăn gió sớm đứng bàng hoàng
“Người” đi chín hẹn oằn tay xách
“Kẻ” ở mười mong trĩu nách mang
Biết phận mình thu đành phải đón
Từng cơn rét buốt sắp giăng hàng!

 
10/10/2018
Phạm Văn Việt
(Thành viên Trang thơ “ Những vần thơ và người lính”)
tin tức liên quan