" Gửi ra ngoài đó" - Thơ: Nguyễn Đức Hữu - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 07:44 08/11/2018 Lượt xem: 553
GỬI RA NGOÀI ĐÓ!

Hay tin ngoài ấy rét về
Mùa đông miền Bắc tái tê cõi lòng
Màu vàng màu của ước mong
Một chút nắng nhẹ cho hồng má em
Hồ Gươm mặt nước lạnh êm
Quán kem Thuỷ Tạ vắng im tiếng cười
Trong này nắng vẫn thắm tươi
Gửi ra ngoài đó tình người phương Nam.

 
Nguyễn Đức Hữu
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan