Binh trạm 44 ngày ấy - Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 11:11 08/11/2018 Lượt xem: 527
BINH TRẠM 44 NGÀY ẤY
 
Bao nhiêu năm vẫn nhớ hoài
Binh trạm bốn bốn gái trai đồng lòng
Tà-ven -oọc ấy Sê - Công
Khó khăn gian khổ có " đồng bào"* chung
"Tai voi - vó ngựa" ăn cùng
Biệt kích, thám báo săn lùng diệt ngay
Quân - dân cá nước hàng ngày
Chung lưng gìn giữ đất này rừng xanh
Chống lầy dải kín "rong đanh"
Đường quang giàn mướp - đan nhành phong lan
Kho tàng, bệnh viện gần dân
Bí mật giữ kín - tình thân mặn mà
Quân dân Lào Việt thiết tha
Dòng Xê-Ca-Mán như là sông quê
Hàng - xe đường tuyến đi - về 
"Năm sáu" " Hai mốt"** quyết vì tiền phương
Giữ yên thông suốt cung đường
"Tiểu đoàn hai tám"** kiên cường ngày đêm
" Năm chín" - " Tám mốt"*** điểm đen
Có bao Liệt sỹ mất tên nơi này
Giờ đây nghĩ lại mắt cay
Lòng son ghi tạc những ngày Trường Sơn.
 
                       Nguyễn Sơn Hải
      Hội viên hội VHNT  Trường Sơn

 
________________________
*Tiếng gọi người dân Lào
** là tiểu đoàn xe 56 và tiểu đoàn công binh 21 - Tiểu đoàn pháo cao xạ 28 là những đơn vị trực tiếp đối mặt với bom đạn Mỹ trên địa bàn của Binh trạm 44.
*** 2 trọng điểm ác liệt của Binh Trạm 44
 
 


tin tức liên quan