" Họa vui cùng tranh" - Thơ: Phạm Sinh

Ngày đăng: 07:02 08/12/2018 Lượt xem: 417
HỌA VUI CÙNG TRANH
 

Níu Ba lô anh, em có biết không?
Tàu nó chạy thì là "xong"hai đứa
Lần sau nhé em chớ mần như rứa
Hãy lên tàu vô tuyến lửa cùng anh ...


Phạm Sinh
tin tức liên quan