" Đại hội thành lập Hội Doanh nhân Trường Sơn" - Thơ: Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 02:42 08/12/2018 Lượt xem: 501
ĐẠI HỘI
THÀNH LẬP HỘI DOANH NHÂN TRƯỜNG SƠN

         Hôm nay Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Đại hội thành lập Hội doanh nhân Trường Sơn nhiệm kỳ 2018 - 2023. Một tổ chức mới của Hội Trường Sơn Việt Nam. Tôn chỉ mục đích của Hội là: Kết nối tình đồng đội, hợp tác, liên doanh, liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao hơn, góp phần vào các hoạt động Truyền thống, Tình nghĩa của Hội Trường Sơn Việt Nam. Thật vui mừng khi Đại hội mở ra và sẽ thành công tốt đẹp hôm nay.
Trường Sơn huyền thoại đã qua
Mưa bom, bão đạn xông pha kiên cường
Giặc tan về với đời thường
Tuổi xuân để lại chiến trường rừng xanh

Trường Sơn muôn thuở lưu danh
Tinh thần, ý chí kết thành chiến công
Bộ đội thanh niên xung phong 
Dân công hỏa tuyến hiệp đồng xông pha

Chiến tranh nay đã lùi xa
Còn bao đồng đội thiếu nhà, khó khăn
Tình đồng đội kết nối dần
Mở ra lập hội mang tầm Trường Sơn

Doanh nhân với tấm lòng son
Cùng về Đại hội vẹn tròn chủ trương 
Mở ra kết nối mọi phương 
Kinh doanh, sản xuất sáng gương rộn lòng

Phát huy trí tuệ tinh thông
Bên nhau đồng đội tâm hồng đẹp sao
Kinh doanh, sản xuất thêm cao
Nghĩa tình đồng đội tự hào Trường Sơn.

 
Thiếu tướng Hoàng Kiền
 

tin tức liên quan