Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 09:17 09/01/2019 Lượt xem: 499
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH
HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN

 
THƠ MỪNG ĐẢNG
 
Tám chín mùa xuân Đảng tuyệt vời !
Lá cờ liềm búa sắc đỏ tươi
Lãnh đạo tiến công đường cách mạng
Chiến thắng cờ bay rợp đất trời
Thắng Nhật, thắng Tây, thắng giặc Mỹ
Đất nước non sông thống nhất rồi
Thắng nghèo thắng đói xây hạnh phúc
Vinh quang Tổ Quốc thắm hoa tươi
Thiên niên kỷ mới thơ mừng Đảng
Đại hội thành công ngọn đuốc soi
Dân giàu nước mạnh đường đi tới
Chủ nghĩa Mác - Lê mãi sáng ngời.
                                               
VẦN THƠ KHẨU HIỆU
 
ĐẢNG    ta giai cấp công nhân
CỘNG    đồng dân tộc hóa thân dổi đời
SẢN       nghiệp đất nước có rồi
VIỆT      ưu chế độ hoa tươi sắc màu
NAM      Bắc đã nối nhịp cầu
QUANG minh chính nghĩa cùng nhau hướng về
VINH     danh trí tuệ giỏi ghê
MUÔN   đời con cháu hướng về Đảng ta
NĂM      châu bốn biển ngợi ca !
                                              
 

LỜI BÀ RU CHÁU
 
Nắng xuân ấm trải bên hè
Lời bà ru cháu vọng về à ơi !
Đảng cho ta cả cuộc đời
Kiếp thân trâu, ngựa qua rồi nghe con !
Dù cho biển cạn, non mòn
Công ơn của Đảng mãi còn khắc sâu
Đảng làm Nước mạnh, Dân giàu
Đảng mang cho đủ sắc màu tự do
Đảng mang hạnh phúc ấm no
Đảng cho áo đẹp, Đảng cho học hành…
Đưa người lên tận trời xanh
Phạm Tuân ! Anh đã phi hành không gian
Cháu ơi ! cháu ngủ cho ngoan
Ngày mai khôn lớn cháu làm công dân
Cháu làm đẹp mãi mùa xuân
Cho Nước Việt tiến, cho Dân mạnh giàu
À ơi ! ru cháu đôi câu
Ngủ ngon cháu nhé mai sau nên người.
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn                                                               
ĐT: 0167.885.1056

tin tức liên quan