" Câu chuyện lì xì đầu năm" - Thơ: Minh Phú – Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

Ngày đăng: 07:06 08/02/2019 Lượt xem: 524

---------------------------------------------------------------------------------

CÂU CHUYỆN LÌ XÌ ĐẦU NĂM

Chung quanh câu chuyên lì xì 
Thế rôi không biết còn gì nữa đây 
Lì xì giờ phải nặng tay
Không thì con trẻ đứng ngay ra nhìn
Rõ ràng không phải là xin 
Mà cho lại bị cái nhìn khác không 
Thà rằng chẳng có cho xong
Cho không đáng giá thấy lòng bất an
Hên thua thì chẳng phải bàn
Đồng lần vay nợ chuyển làn nhau thôi
Nhà anh lại đến nhà tôi
Tối về hỏi trẻ đâu rồi bao nhiêu
Vô tình đem trẻ ra bêu
Làm trò để diễn ra điều cao sang
Trẻ con đã biến thành hàng
Nhà nghèo giá ít nhà sang giá nhiều
Vậy là dậy trẻ nói điêu
Rồi đây nhân phẩm bao nhiêu giá làng !

 
07/02/2019
Minh Phú – Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

tin tức liên quan