"Lối sống - Gương ai...?" - Thơ: Phạm Sinh

Ngày đăng: 05:48 09/06/2019 Lượt xem: 195
Cùng lên tiếng để tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được mọi người, nhất là Cán bộ Đảng viên soi kỹ mình hơn…
 
LỐI SỐNG - GƯƠNG AI...?

Cũng là việc tốt chứ bạn ta?
Giầy sạch, sàn xe đỡ bẩn ra
Sân lâu đài khỏi người lau bụi
Phòng lạnh, thảm thơm hết “dơ” mà…
 
* Căn bệnh hình thức và tác phong lao động phản cảm…
***
Chớ bảo việc này là xấu xa
Đều là “đầy tớ” cả thôi mà
Kẻ “lao động nặng”; Người “chăm sóc”
Nịnh bợ chi đâu - Nói yêu tà ... ?
 
* Và đây một hình ảnh " Ông chủ cõng đầy tớ "...

Phạm Sinh
 

tin tức liên quan