Chùm thơ của Minh Phú, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

Ngày đăng: 10:44 18/10/2019 Lượt xem: 206
THƠ MINH PHÚ

HÀO KHÍ TRƯỜNG SƠN

Tung hoành một thủa trời non nước
Rạng rỡ trăm năm đất mẹ hiền
Súng xếp gươm treo mài bút thép
Gian trừ tặc khử nước bình yên
Lời canh lũ giặc ngoài gây chiến
Tiếng nhốt quan tham thói cửa quyền
Tướng sĩ Trường Sơn thề báo quốc
Non sông một dải thái bình tuyên

 
14/10/2019
  
TẶNG MẤY TƯỚNG TÁ CÔNG THẦN

Tướng tá công thầm nghĩ lại đi
Chiến tranh chấm dứt mới binh nhì
Hòa bình học giả làm quan thật
Mấy tướng đi tù giống có khi!
Lúc vẫn đương thời không đấu lý
Về hưu bới móc để làm chi
Hay là kém miếng đòi thêm tý
Vạch áo xem lưng chẳng khác gì!


17/10/2019
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan