Đồng làng - Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 12:29 03/07/2020 Lượt xem: 47

 
ĐỒNG LÀNG

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
 
Ra đồng cõng lửa trên lưng
Nước như ai nấu bừng bừng sẹm da
Nông dân đất ruộng, dưa cà
Tình cây với đất  mặn mà bên nhau
Mạ mùa chạy nắng cắm sâu
Cấy chiêm thì gẩy cành dâu cũng vừa
Cùng người đất quyện xa xưa
Qua Đông giá rét, đến mùa bỏng chân.
Đầy vơi úng hạn, xoay vần
Nắng thì đen đét mưa tuôn tràn bờ
Gió Lào, bấc sớm ngẩn ngơ
Mùa nay lỗi hẹn, đành chờ chiêm bao
Trăm nghề duyên thắm má đào
Không quên hạt gạo, đời trao hạt vàng.
Bao đời từ cánh đồng làng
Làm nên lịch sử huy hoàng ngàn năm.
              
  
 
 
 
 
 

tin tức liên quan