Có một mùa thu - Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 03:50 21/08/2020 Lượt xem: 343
CÓ MỘT MÙA THU
 
    Lê Trung Khiên
 Hội viên Hội VHNTTS
 

Có một mùa thu ghi dấu son lịch sử
Có một mùa thu mãi nãi ghi nhớ
Có một mùa thu thay đổi chế độ
Mùa thu Tháng 8 năm 1945
Đất nước từ kiếp sống nô lệ tối tăm
Vùng lên làm cuộc cách mạng long trời chuyển đất
Con đường Bác đi nay thành sự thật
Lật đổ chế độ phong kiến Thực dân
Thời cơ nghìn năm chỉ đến một lần
Đảng lãnh đạo thành công Cách mạng
Mười lăm năm từ ngày có Đảng
“Đem sức ta giải phóng cho ta”
Ba Đình mùa thu nắng ấm chan hòa
Cả biển người nghe Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập
Hơn tám mươi năm nô lệ mất nước
“Đến hôm nay mới thuộc về ta”
 
Bảy lăm mùa thu đã đi qua
Việt Nam bước lên vũ đài thế giới
Ba mươi năm kháng chiến giành thắng lợi
Đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất non sông
Những tháng năm gian khó chất chồng
Đảng chèo lái vượt qua thử thách
Chủ nghĩa Mác Lênin niềm tin sức mạnh
Tư tưởng Hồ Chí Minh chân lý sáng ngời
Kẽ thù âm mưu
Dùng bàn tay che lấp mặt trời
Xuyên tạc lịch sử, nói xấu chế độ
Sự nghiệp đổi mới, con đường đã mở
Ba lăm năm thắng lợi vẻ vang
 
Từ một mùa thu đưa đất nước sang trang
Mùa thu tháng 8 năm 1945 lịch sử.

                              Tháng 8/2020
 
 
 
 
 
 
 


tin tức liên quan