"Bảy nhăm năm còn vọng tiếng Bác Hồ". Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 05:20 27/08/2020 Lượt xem: 263

--------------------------------------------------------------------------
BẢY NHĂM NĂM CÒN VỌNG TIẾNG BÁC HỒ
( Viết chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh)

" Tôi nói đồng bào nghe rõ không"
Lời của Bác ấm nồng tình thân ái
Tiếng đọc tuyên ngôn vang lên khảng khái
Kể từ đây đất nước có chủ quyền

Giữa Ba Đình trước bạch nhật thanh thiên
Lời Bác đọc âm vang ra bốn biển
Quyết đánh đổ lũ phiệt tài phong kiến
Đập tan tành hết xiềng xích cùm gông

Hãy đứng lên giành lại lấy non sông
Lập nên chiến khu đuổi quân xâm lược
Dân theo đảng, ào ào đi cứu nước
Đảng có dân, Đảng vững bước chỉ đường

Lấy núi rừng làm căn cứ tiền phương
Dựa vào sức dân,kiên cường đánh giặc
Quyết không chịu để kẻ thù gieo rắc
Bắn giết dân ta,ức hiếp đồng bào

Kháng chiến chín năm rực rỡ cờ sao
Chiến thắng Điện Biên đi vào lịch sử
Một nửa nước còn trong tay giặc Mỹ
Bác gọi toàn dân" kháng chiến trường kỳ"

Hai mốt năm lịch sử lại khắc ghi
Mỹ ngụy đã thua ta giành chiến thắng
Lời Bác dậy non sông còn mang nặng
Bảy nhăm năm vọng mãi nắng Ba Đình

Hai tiếng Đồng Bào ấm áp lung linh
Tỏa sáng mãi trong lòng người dân Việt
Bảy nhăm năm nghe vẫn còn thắm thiết
"Không có gì hơn độc lập tự do"
26/8/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh

tin tức liên quan