"Thương về Huế" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 10:23 16/10/2020 Lượt xem: 55

------------------------------------------------------------------

THƯƠNG VỀ HUẾ

Huế ơi mới đó bình yên
Cảnh quan thanh lịch một miền cố đô
Rào Trăng xanh ngắt mặt hồ
Mái chèo khua nhẹ câu hò nam ai.

Bỗng đâu một buổi sớm mai
Một cơn hồng thủy chỉ vài giờ thôi
Thương đau phủ kín góc trời
Bao người phiêu bạt nổi trôi giữa dòng.

Bao người từ có thành không
Trái tim hóa đá lệ dong suốt đời
Cửa nhà theo nước trôi xuôi
Vùi trong đất đỏ kiếp người bi ai

Miền trung răng cứ đau hoài
Bữa ni nắng hạn ngày mai lũ tràn
Cầu cho nơi đó bình an
Huê ơi một chút sẻ san ngoài này !

 
15/10/2020
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng
 

tin tức liên quan