Thơ Nguyễn Văn Hào Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

Ngày đăng: 01:20 23/04/2015 Lượt xem: 721

 

Thơ Nguyễn Văn Hào

Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

 

 

NHỚ BÁC KÍNH YÊU - MÃI MÃI ƠN NGƯỜI

 

 

 

Nhớ  lắm trong con một cuộc đời

Bác  gương vàng ngọc Bác Hồ ơi

Kính  già mến trẻ lòng nhân ái

Yêu  nước thương dân đức sáng ngời

Mãi  thắm tim hồng vì tổ quốc

Mãi  tình bầu bạn với muôn nơi

Ơn  sâu đưa nước nhà tươi đẹp

Người  rạng sử xanh rạng đất trời !

 

                                      Anh Đạt  9/2014

                             

                   

                   NHỚ ĐẠI TƯỚNG

 

 

 

Đại        nhân đại nghĩa vẹn toàn tài

Tướng  lĩnh như Người có mấy ai

         dũng oai hùng thù khiếp sợ

Nguyên  tình anh cả lính thương hoài

Giáp     công xung trận lòng không nản

Mãi      góp sức mình chí chẳng phai

Rạng   rỡ năm châu lừng bốn biển

Ngời    ngời gương ngọc-bậc anh tài!

                                                                     

                                                                   Anh Đạt 5/10/2013

 

 

        * Thơ đường luật ( Dĩ đề vi thủ) – Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Bác ra đi và 45 năm di chúc Bác.Đầu đề có thể rút ngắn là :mãi ơn Người.Chú ý chữ đầu theo hàng dọc 

 

                             

              

                       

 

                          

 

 

tin tức liên quan