Thơ " Khắc ghi ơn Đảng " của Hội viên Đinh Quang Kiểm - Hà Nam

Ngày đăng: 06:33 18/06/2015 Lượt xem: 484

 

KHẮC GHI ƠN ĐẢNG

 

 

Trường Sơn rực lửa đạn bom

Rừng thiêng nước độc hao mòn sức ta

Một lòng theo Đảng xông pha

Vắt rừng, muỗi độc quân ta ốm hoài

Một thời nếm mật, nằm gai

Hiến dâng tuổi trẻ, sức, tài vì dân

Đánh tan hết giặc ngoại xâm

Giành quyền độc lập muôn phần hiển vinh

Một thế hệ “Hồ Chí Minh”

Dân mình làm chủ nước mình từ nay

Nghìn năm giấc mộng là đây

Toàn dân, toàn Đảng dựng xây nước mình

Chỉ vì tham nhũng nẩy sinh

Làm cản bước tiến dân mình hại thay

Toàn dân, cùng Đảng ra tay

Loại trừ sâu mọt, đất này nở hoa

Viết lên khúc khải hoàn ca

Dựng xây đất nước vinh hoa đời đời

Vinh quang Đảng mãi sáng ngời

Lòng dân ơn Đảng muôn đời khắc ghi.

 

Đinh quang Kiểm

Hội truyền thống Trường Sơn

đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam

tin tức liên quan