Thư biên giới

Ngày đăng: 09:34 24/06/2015 Lượt xem: 573

                                        THƯ BIÊN GIỚI

                                                                      Nguyễn Ích Thông

 

Đừng giận anh em gái quê hương

Anh chưa làm xong điều anh hứa

Viết tiếp cho em những vần thơ rực lửa

Sát Thát diệt thù sóng dựng Bạch Đằng giang

 

Các anh hành quân lên Ảỉ Bắc

Núi dựng thành cao vút bên đường

Như đại quân oai hùng cảnh giác

Đứng muôn đời gìn giữ biên cương.

 

Đâu tiếng quân reo, ải Khả Ly, Kỳ Cấp..

Quỷ môn quan một chống trăm người

Đâu nơi nào quân Nguyên tan tác

Tiếng trống đồng vang, tướng giặc rụng rời

 

Có phải nơi này Thoát-Hoan khiếp đảm

Phách lạc hồn bay chuột rúc ống đồng

Có phải nơi này Liễu Thăng bỏ mạng

Quân Thiên triều máu chảy thành sông !

 

Thế mà bây giờ bọn xâm lược điên cuồng phương Bắc

Lại nhắm mắt lao đầu vào vết xe xưa

Những Hốt- Tất - Liệt, Tống thần tông, Tuyên đức..

Lại nổi máu bành trướng xâm lăng, đánh chết cái nết vẫn không chừa !

 

Anh chưa viết cho em về Bạch Đằng giang ngàn năm oanh liệt

Ba lần chói lọi chiến công nhấn quân thù xuống tận bùn đen

Anh viết cho em về cuộc hành quân lên Ải Bắc

Có cô sinh viên nào khúc khích cười làm anh cứ ngỡ là em!

                                                                                                        Lạng Sơn, năm 1979

___________________

Chú thích:

           Năm 1979 thày và trò trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Việt Bắc (trước là Đại học Cơ điện) lên Lạng Sơn xây dựng phòng tuyến chống xâm lược

tin tức liên quan