Thơ Phạm Văn Việt ( Trăn trở; Hoài niệm )

Ngày đăng: 04:40 28/06/2015 Lượt xem: 476

 

THƠ PHẠM VĂN VIỆT

 

 

TRĂN TRỞ

 

 

 

Ai tính được đất nước này đổ bao nhiêu xương máu

để có ngày thống nhất hòa bình?

Ai tính được đất nước này trải qua bao thách thức

suốt bốn mươi năm qua để cất cánh bay lên?

Câu hỏi ấy khiến bao người trăn trở

Giữa cuộc sống hôm nay đang nhiễu bởi đồng tiền!

 

Những gì cần phải nhớ hay cần phải quên

Những gì cần bỏ đi hay cần giữ lại

Lâu nay nhiều người hình như chẳng bận tâm

Bởi cứ tưởng chuyện quá ư dễ dãi

Đến khi hiểu thực ra không phải vậy

Thì ôi thôi! Đã quá muộn mất rồi!

 

                              Tháng 6 năm 2015

 

                            *

 

 HOÀI NIỆM

 

 

 

 

Những ngày tôi sống cạnh em

Không hiểu sao chẳng thấy nhen lửa lòng.

Đôi khi cũng ngóng cũng trông

Nhưng rồi tim vẫn cứ không cất lời.

Trường Sơn khói lửa tơi bời

Mình mải dâng hiến trọn thời thanh niên

Đến khi đất nước bình yên

Mỗi đứa lên một con thuyền sang sông

Mà sao sông cứ quặn dòng

Dâng lên mãi nỗi nhớ nhung làm gì?!...

 

                     Tháng 6 năm 2015

 

 

Phạm Văn  Việt

tin tức liên quan