"Đồng Lộc lời ru ngân mãi" - Thơ Bùi Thanh Bình - Hải Hậu, Nam Định

Ngày đăng: 11:38 07/09/2015 Lượt xem: 437

 

THƠ BÙI THANH BÌNH

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI TT TRƯỜNG SƠN HUYỆN HẢI HẬU - NAM ĐỊNH

 

 

ĐỒNG LỘC LỜI RU NGÂN MÃI

(Kỷ niệm Ngày chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc)

 

tin tức liên quan