" Xin cho ..." - Thơ Sỹ Nhiếp, Nghi Xuân Hà Tĩnh

Ngày đăng: 06:50 11/09/2015 Lượt xem: 564

 

XIN CHO…

 

Vào thời vê kép a còng

Xin cho  ( một phút xao lòng) Người ơi (1)

Gia tăng hương vị cuộc đời

Đừng nên nghĩ xấu …cho tôi , tôi buồn …

 

 

 

---------------------------------------

(1)     Thơ Thuận Hữu

 

Sỹ Nhiếp

T. T Nghi Xuân Hà Tĩnh

ĐT:01652593336

Mail:Nguyensynhiep1930@gmail.com

tin tức liên quan