Tin không ? - Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 07:44 08/11/2015 Lượt xem: 447

 

 

 

TIN KHÔNG?
                     

Hồ Văn Chi

 

Vẫn "Mười Sáu Chữ", cũ mèm!
Vẫn là "Bốn Tốt" ai thèm tin không?
Nóng nhất là chuyện Biển Đông,
Lấp la lấp lửng, vẫn vòng vo thôi!
Hoàng Sa, bị cướp lâu rồi,
Gạc Ma, chiếm đóng, không nguôi hận này.
Giàn khoan lấn biển... Mới đây
Đắp bồi sáu "Đá", tự bày lòng tham!
Đâm tàu đánh cá Việt Nam,
Côn đồ giữa biển, đâu tàn độc hơn!
Nay còn "Giả nghĩa, giả nhơn"
Hãy vì đại cục! Hỏi cơn cớ gì?
Tiểu cục, phải bỏ qua đi!
Không có "Tiểu cục", lấy gì nên "To"!
Vậy là quá rõ ý đồ,
Đại cục, là cái "Lưỡi Bò" cuồng ngông!
Hỏi còn tin được hay không!?

 

 

tin tức liên quan