" Hòn Trống mái " - Thơ Hồ Văn Chi - Đà Nẵng

Ngày đăng: 11:18 10/11/2015 Lượt xem: 1.792

 

 

 

HÒN TRỐNG MÁI.

Hồ Văn Chi.

 

Kìa, hòn Trống Mái đứng song đôi,
Mãi mãi trường sinh với đất trời.
Ngư Phủ giàu lòng thương cảnh ngộ,
Tiên Nương một dạ đáp ơn người.
Về Trời, đôi ngã lìa muôn thuở,
Hóa đá, bên nhau sống trọn đời.
Giữa Vịnh Hạ Long thành thắng cảnh.
Thủy chung, sừng sững tấm gương soi!

 

 

Tháng 11/2015. HVC

 

 

tin tức liên quan