" Đọc sấm TRạng Trình" - Thơ Hoàng Bạch Nga, Đà Nẵng

Ngày đăng: 10:48 17/01/2016 Lượt xem: 546

 

ĐỌC SẤM TRẠNG TRÌNH

***


" BIỂN ĐÔNG VẠN DẶM GIANG TAY GIỮ


ĐẤT VIỆT MUÔN NĂM VỮNG TRỊ BÌNH" 


Tiên tri lời sấm TRẠNG TRìNH


Âm vang trên sóng ấm tình Biển Đông


Năm mươi thập kỷ ghi lòng


Một lời Sấm Ký ngàn dòng suy tư


Khắc  trong sâu thẳm ngôn từ


Dáng hình sông núi bến bờ quê hương


Lắng vào tận đáy tâm can


Một lời nhắc nhở cháu con muôn đời


" Giữ Biển Đông giữ Đất Trời


Là giữ TỔ QUỐC, GIỐNG NÒI VIỆT NAM"

 

 

 

Hoàng Bạch Nga - Đà Nẵng

tin tức liên quan