" Mừng Đại hội Đảng " - Thơ Hội viên TS Phạm Minh Đường, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày đăng: 04:59 24/01/2016 Lượt xem: 466

PHẠM MINH ĐƯỜNG - BÀ RỊA VŨNG TÀU

MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG

 

 

 

MỪNG  ĐẠI HỘI

( Cảm tác theo bài của Hồ Văn Chi – Đà Nẵng )

 

Hiền tài - nguyên khí của quốc gia

 

Lòng trung , dạ hiếu của muôn  nhà

 

Thái, an  (*)  đất nước trông chờ Đảng

 

Ý Đảng , lòng dân  mãi  vang ca.

----------------------------------

(* )Quốc thái, Dân an

 

 

 

 

LÒNG MONG ĐỢI

 

Tinh túy non sông tụ hội về

 

Vạch đường chỉ lối,  xóa lầm mê

 

Tâm, Tài, Liêm ,Trí  dân mong đợi

 

 Đất Việt  muôn năm vững mọi bề

 

 

Phạm Minh Đường –TP. Vũng Tàu

 

 

tin tức liên quan