VIẾT SỬ SƯ ĐOÀN

Ngày đăng: 10:38 01/03/2016 Lượt xem: 608

THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN

 

VIẾT SỬ SƯ ĐOÀN

 

(Giai đoạn ở phía tây Trường Sơn)

 

Vợ giận cả tuần hết tết luôn

Bởi lũ văn thơ nó hút hồn

 Đọc viết quyện say như điếu đổ

 Lịch sử Sư đoàn chảy trào tuôn
 

 

Mãn nhiệm xế chiều vui cháu con

Việc công cống hiến đã vẹn tròn

Việc đời dang dở đang chờ đợi

   Nghĩa tình đồng đội dậy lòng son  
 

 

    

 

   Một thời rực lửa tuyến Trường Sơn  

Bạt núi xẻ đồi đội mưa bom

  Mở đường chiến lược ra tiền tuyến

 Dâng hiến tuổi xuân chí vẹn tròn

 

   Thôi thúc ngày đêm rộn tâm hồng

Hội Bốn bảy hai đợi chờ mong

   Xung phong cầm bút biên trang sử

    Trường Sơn tây đầy ắp chiến công

        

Xuân Bính Thân 2016

      

tin tức liên quan